Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Jeg har tidligere vært innom en rekke forskjellige type former for bibliotek, også dette med hvilke målgrupper de forskjellige bibliotekene er ment å dekke med sine tilbud. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, skal vi nå bli litt bedre kjent med. Det ligger jo i navnet at de blinde, er en av de største målgruppene for deres tjenester. Men det er faktisk ikke bare de blinde, men også andre som av forskjellige årsaker ikke kan lese vanlig tekst. Ordningen med NLB som er forkortelsen for dette biblioteket, har en lang tradisjon og historie i Norge.

NLB et offentlig bibliotek

NLB produserer også lydbøker og punktskriftbøker, de driver med andre ord ikke kun med utlån – slik de fleste andre bibliotek gjør.Dette tilbudet gjelder også for de som er rammet av synsvansker, dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør vanlig lesing.

Gratis og landsdekkende

Gratis og landsdekkende

NLB har ikke noe avgrenset geografisk område som de dekker, men er et tilbud for målgruppen som dekker hele landet. Det at det er gratis, er vel kanskje ikke unikt for NLB – siden de fleste andre bibliotek og bibliotektjenester er gratis.Når det gjelder lydbøkene, er det flere måter disse kan distribueres. Når de sendes i posten, så er dette portofritt for mottaker av produktet. Men de kan også lastes ned eller strømmes fra nettsidene til NLB, dette er en tjeneste som nesten helt har overtatt fra å sende de fysisk i postgangen.

App

NLB lanserte for en tid tilbake en app, som heter Lydhør. Med denne appen kan man laste ned lydbøker på nettbrett og smarttelefon, med andre ord veldig enkelt og greit – også dette er helt kostnadsfritt for de som har spesielle behov.Boksamlingen til NLB bestod i 2014, av hele 18 000 lydbøker, og godt over 7 000 punktbøker. De har også litteratur for studenter, slik at de kan klare studie på universitet og høyskoler til tross for problemer knyttet til lesing.

Startet opp i 1910

Det var Norges Blindeforbund som startet opp det hele, dette skjedde i Bergen og var altså landets første blindeskriftbibliotek. Men allerede i 1913 kom det en avdeling i Oslo, og tre år senere ble det også åpnet en avdeling i Trondheim.Norges Blindeforbund drev denne tjenesten, helt frem til 1989. De stod også som eiere av det hele, men etter 1989 tok Kultur- og Kirkedepartementet over alt sammen.

Bergen og Trondheim lagt ned

NLB

I 2007 ble tjenesten sentralisert, med det resultat at avdelingene i Bergen og Trondheim ble nedlagt. Etter den tid har altså alt som har med NLB sin drift å gjøre, skjedd fra deres lokaler i Oslo.NLB har i dag drøyt 50 ansatte, men i tillegg til dette kommer det cirka 40 mennesker som er engasjert som innleser.Neste gang skal vi sette fokus på enda flere bibliotek, og kanskje se litt på hvordan utviklingen tenkes for denne type tjenester i fremtiden. For NLB sin del, er det i alle fall ikke noen tvil om at de har livets rett. Vi må huske at målgruppen deres, er avhengig av deres produkter og tjenester på en helt annen måte enn de som ikke har syns- eller lesevansker.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek