Norsk Bibliotekforening

La meg først starte med å si at jeg synes Norge er et flott land, jeg sikter nå til måten vi organiserer lag, foreninger og forbund på. Her er det muligheter til å kunne være med å påvirke, det man har interesse for eller for den saks skyld jobber med.

Det er jo mange forskjellige typer foreninger, det samme gjelder lag og for den saks skyld forbund. Vi finner dem innen alle typer bransjer og kulturer, ja for ikke å snakke om innen idretten. Mange av dem er det vi kaller politisk og økonomisk uavhengig, eller med et enklere ord som kanskje brukes mer i dag – nemlig at det er en fri organisasjon. Det er ikke meningen å bruke plassen her til å skrive om foreninger generelt, men ville bare innlede artikkelen med disse betraktningene – eller refleksjoner om du vil. Det blir bare ord uansett, og det er nettopp ord det skal handle om nå. For de som er med i Norsk Bibliotekforening, er glad i nettopp ord. Om man setter sammen mange ord, kan det gjerne bli en bok ut av det – og bøker er hovedfokuset til denne foreningen. I alle fall de bøkene man kan låne på bibliotekene, og de er det jo ikke så rent få av – hverken bøker eller bibliotek mener jeg.

Stiftet 25.10.1913

I oktober inneværende år, fyller Norsk Bibliotekforening 106 år. Det betyr at foreningen så dagens lys, midt i den mest travle tiden med etableringer av folkebibliotek rundt i landet. Stiftelsesmøte skjedde under det 6.norske bibliotekmøte, som fant sted i Stavanger.Landsmøtene til Norsk Bibliotekforening, følger den dag i dag de norske bibliotekmøtene – slik de har gjort helt siden 1913.Foreningen jobber for å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Medlemstallet ligger godt over 3000 medlemmer, og her kan både privatpersoner, bibliotek og andre virksomheter være medlemmer. I dag utgjør godt over halvparten av medlemsmassen privatpersoner.

16 lokalavdelinger

Når man melder seg inn i Norsk Bibliotekforening, blir man automatisk plassert i den lokalavdelingen man tilhører geografisk. I tillegg til disse lokalavdelingene, finnes det også 10 spesialgrupper. Her kan man velge gruppe ut fra hvilke interesser og fagfelt man liker.Foreningens medlemsblad heter Bibliotekforum, og sekretariatet ligger sentralt plassert på Etterstad i Oslo.

Tidsskriftformidlingen

Norsk Bibliotekforening virksomhet, innbefatter et agentur som heter Tidsskriftformidlingen. Det ligger sikkert i navnet, att dette er utsendelse av tidsskrifter ut til mange av landets bibliotek.

Årets bibliotek

Dette er en pris som Norsk Bibliotekforening har delt ut siden 1998, i tillegg til dette kommer fylkesvise utmerkelser – noe som en del av lokallagene har ansvar for å organisere.Det er ikke noen tvil om at dette er en forening med høy aktivitet, og de har også medlemskap i International Federation of Library Assosciations and Institutions – ofte forkortet til IFLA. I tillegg kommer medlemskapet i European Bureau of Library, information and Documentation Associations – med forkortelsen EBLIDA. Det foregår mye aktivitet og samarbeid på tvers av landegrensene, dette for å bedre tilbudet av bøker du finner på ditt lokale bibliotek.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek