Nasjonalt lånekort

Det å låne bøker og bruke andre tjenester på bibliotekene, er blitt langt enklere med utviklingen av ny teknologi.

Jeg er så gammel så jeg husker godt de gamle lånekortene, men slike papirbaserte kort brukes ikke lenger. Det er utviklet flere typer digitale lånekort, noe som har gjort det enklere både for brukere og bibliotekene. Jeg har tidligere skrevet en del om både norske og utenlandske bibliotek, jeg skal etter beste evne dekke mest mulig av både historien, men også nåtiden og fremtiden for våre bibliotek. Jeg var nok en mer ivrig bruker av bibliotek, om jeg ser en del år tilbake i tiden. Men det at bibliotekene fortsatt har livets rett, er jeg ikke det minste i tvil om.

Nasjonalt lånekort

Nasjonalt lånekort

Med dette kortet kan du låne bøker og benytte nett-tjenester, og det utstedes på de fleste bibliotek i hele landet. Hvis man logger seg inn med Nasjonalt lånekort, vil man også få mulighet til å legge inn reservasjoner – og ikke minst få en oversikt over egne lån. Ja det blir nesten som en liten nettbank, slik man kjenner den fra sin egen bank.

Aktivisering av kort

Etter at man har anskaffet seg et Nasjonalt lånekort, må man aktivisere kortet før det kan brukes. Dette gjelder alle nye bibliotek man besøker, uavhengig om kortet er brukt i andre bibliotek tidligere. Dette har sammenheng med at alle bibliotek har forskjellig utlånsregler, og at man må akseptere disse før kortet kan brukes. Ved å akseptere lånereglene, vil man få aktivisert sitt Nasjonale lånekort.

Opplsyninger om deg selv

Det er naturlig nok en del opplysninger som må registreres, før du kan hente ut ditt lånekort. Navn, lånernummer, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, mailadresse og hjemme bibliotek (altså hvilket bibliotek du naturlig tilhører og bruker mest)Det er ikke noen risiko ved å levere inn fødselsnummer, og ingen opplysninger blir videresendt. De blir kun brukt for å sikre at man har med rette person å gjøre, altså at det er rette vedkommende som er eier av kortet.

Opplysningene som ligger om deg og bruk av tjenestene på bibliotekene, lagres i et nasjonalt lånerregister, som gjør det mulig å utveksle data bibliotekene imellom. All utveksling skjer kryptert, slik at ingen utenforstående kan hente ut opplysninger om deg – sikkerheten er det med andre ord ingen grunn til å betvile.

Reservasjon mot lagring av adresseopplysninger

For de som kun bruker ett bibliotek, er det fullt mulig å reservere seg mot lagring av en del opplysninger om deg. Dette må du gi beskjed om, hos ditt lokale bibliotek. Du vil da få et lånekort, som du kun kan benytte hos det bibliotek som har utstedt det.Det finnes i tillegg en webtjeneste, hvor man kan logge seg inn å sjekke om personlige opplysninger er korrekte. Hvis noe er feil, må man kontakte ett av de bibliotek som kortet er knyttet opp mot.

Det at Nasjonalt lånekort har mange fordeler, er det i alle fall ikke noen tvil om. Slik jeg ser det, er det spesielt dette med at man har muligheten til å benytte det på en rekke steder – som jeg vil trekke frem som mest fordelaktig.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek