Forskjellige type bibliotek I

Jeg tenkte vi skulle se litt, på de forskjellige type bibliotek som finnes. For de fleste er et bibliotek et bibliotek, men slik er det altså ikke. Det finnes nok langt flere enn det de fleste er klar over, og i denne omgang tenkte jeg at vi bare tar en rask runde innom de som finnes i Norge

Senere kan vi se mer detaljert på historikken, tjenester og innhold i dem. Det at bibliotekene allerede har opplevd sin storhetstid, hersker det ingen tvil om. Men de har endret seg i takt med tiden, og tilbyr i dag andre type tjenester enn kun utlån av bøker. Om vi ser på ordet bibliotek, så betyr det direkte oversatt biblio som på gresk betyr bok. Theke som da er siste stavelse, betyr kort og godt lager – altså et lager av bøker. I tillegg til selve utlånstjenesten, skal de også veilede og besvare spørsmål fra kundene. De senere årene har også utlån av andre medieformer enn papirbaserte bøker, blitt en del av tjenestene deres.

Folkeopplysning

Tanken bak bibliotekene, var forankret i viktigheten og troen på at folkeopplysning var viktig for samfunnet. Dette var ikke bare en teori, men som vi alle vet svært viktig for oss alle. Det å gjøre materialet tilgjengelig for alle, var avgjørende viktig i så måte. Det å dekke behovet for informasjon og kunnskap, var altså stikkordene. Og slik er det fortsatt, men IKT-tilbud har i takt med tiden også gjort sitt inntog i bibliotekene. Det finnes egne digitale bibliotek, men også de som har en kombinasjon av det papirbaserte – og det digitale. De har alle sammen sine funksjoner og oppgaver, som sier noe om hvilken målgruppe de henvender seg til – dette gjenspeiler så klart innhold av tjenester og tilbud man finner hos hver enkelt av dem.

Nasjonalbiblioteket

Vi kan si at dette er landets hovedbibliotek, det ligger kanskje litt i navnet også. Nasjonalbiblioteket eies og drives av staten, og hovedformålet er å skaffe til veie, bevare og distribuere informasjon landet rundt. De har også som oppgave å samle inn informasjon, som angår Norge i utlandet – i saker som vi er direkte eller indirekte berørt av.

Fylkesbiblioteket

Man kan si at Fylkesbiblioteket er nivået under Nasjonalbiblioteket, og som navnet forteller oss – er disse oppdelt i fylker og regioner. Hvert enkelt fylkesbibliotek ledes av en egen fylkesbiblioteksjef.

Fylkesbibliotekenes kanskje viktigste oppgave, er å gi assistanse og veiledning til skolebibliotek og folkebibliotekene i sin region. De driver også med kursing av de samme bibliotek, og skal kvalitet sikre tjenestene som gis til befolkningen.Som jeg var inne på tidligere, har de også ansvar for bokbussene. I de fylkene som har bokbåt, ligger også dette tilbudet inn under Fylkesbibliotekene. Det samme gjelder skolebibliotek, i den videregående skole – hvor de har det som kalles for veiledningsansvar.Senere skal vi se hvilke andre typer bibliotektilbud, som finnes i Norge. Men vi skal også gå mer i dybden, på selve innholdet i tjenestene de yter ut til befolkningen.Frem til det, er det bare å besøke ditt lokale bibliotek – husk at bruken er viktig om vi skal ha det samme tilbudet i årene som kommer også.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek