Er det synd å brenne bøker?

For noen vil det å brenne selve Bibelen være det mest syndige man kan finne på. Bibelen ses på som Guds egen fortelling, med sine testamenter og hellige skrifter. Men også i populærkulturen er det å brenne bøker sett på som noe ulovlig. I filmen The Day After Tomorrow, ser vi at menneskene må brenne bøker for å holde varmen i et dystopisk New York som har blitt utsatt for en forferdelig snøstorm.

Den mest kjente romanen om dette tema er likevel Fahrenheit 451, skrevet av Ray Bradbury. Her havner vi i en uvirkelig framtid der det er blitt forbudt å ha bøker. Alle som prøver å ha eller skjule bøker vil bli straffet og bøkene brent. Og kanskje representerte denne romanen en frykt for framtiden. I dag er alt så mye annerledes, med vår hverdag på internett. Hvordan kan vi beholde bøkene og hva skal vi gjøre i den digitale tiden vi er i? Bøker mellom to permer kan, og har allerede blitt, annenrangs. Nå er det e-bøker og lydbøker som gjelder. Skal vi da brenne bøker, eller bør vi bevare alt som er grobunn for kunnskap. Dessuten er det et annet aspekt rundt det med bøker. Det å bruke papir til bøker, aviser, magasiner og blader, krever at vi hugger ned skog. Skog er noe vi trenger for å bevare klimaet rundt om i verden. Dermed presser digitale løsninger seg fram. Så hvilke bøker tar du vare på, og hvor havner alle bøkene vi tross alt hiver?

Historien skrives i bøker

Kairo

Da de store bibliotekene ble opprettet i byer som Konstantinopel og oldtidens Kairo, var det å skrive ned fortellinger og historier viktig. Menn kunne studere og gikk i lære hos filosofer allerede mange tusen år før Kristus tid. Den gang brukte man papyrus som man skrev ned de hellige skriftene, former for vitenskap som matematikk og fysikk. Deretter rullet man dem sammen og arkiverte dem.

Lenge før dette skrev man inn viktige beskjeder i stein og tre. Slike runer og hellerissinger kan man finne igjen i dag, noe som regnes som kulturelle funn for menneskeheten. Når det gjelder bøker av i dag, er det ikke til å komme bort fra at det produseres for mye til å ta vare på alt. Men det fins både riksarkiv og andre arkiv der alt blir sortert, alfabetisert og lagret for framtiden. Som regel vil man ta vare på bøker som vekker minner, men også bøker av kjente forfattere eller vitenskapsmenn. Slik sett er det derfor mange som har egne bibliotek i huset eller bokhyller og reoler fulle av dem.

Kanskje har de skrevet noen av dem selv til og med! Bøker vil bli brutt ned i naturen eller brent. Å brenne bøker vil medføre at man slipper ut flere drivhusgasser, noe som gjør klimaet ustabilt og miljøet for planter, dyr og mennesker mer ugjestmildt. Uansett hva som skjer skal vi vite at kunnskap overføres via mennesker og bøker. Men dersom det fins bedre løsninger enn å ha bøker, bør vi klare å omstille oss.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek