Det kongelige biblioteket i Alexandria

Jeg har tidligere skrevet litt om det velkjente Deichmanske bibliotek i Oslo – eller rettere sagt Deichman som det nå heter. Jeg synes det er spennende lesning å sette seg litt inn i, om hvordan biblioteksystemet i sin tid kom på banen. Dette gjelder både i inn- og utland. I denne omgang tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på et svært gammelt, og ikke minst kjent bibliotek – ja i alle fall om vi ser tilbake til antikken. Vi skal med andre ord svært langt tilbake i tid, og jeg håper dere blir med på hele denne historiske reisen tilbake i tid.

Mest trolig det største biblioteket i antikken

Det slåes ikke hundre prosent sikkert fast, at Det kongelige bibliotek i Alexandria – var det største på sin tid. Men ekspertene er ganske så sikre på at det var nettopp det, så noe bedre dokumentasjon er ikke mulig å skaffe til veie.

Museion en intellektuell institusjon

I antikken var mest trolig Museion, den største intellektuelle institusjonen som fantes. Biblioteket ble drevet av Museion, eller i alle fall var det knyttet sterkt opp til institusjonen.Litt mer konkret så var Museion et samlingssted for poesi, musikk, filosofiskole men også med et galleri for hellige skrifter.

Storhetstiden 200-100 før Kristus

Når man skriver om så gammel historie som dette, er man helt avhengig av å støtte seg til en del kilder – dette sier seg selv. Men selv en rekke forskere, er usikre på alle fakta rundt Det kongelige bibliotek i Alexandria.Usikkerheten er mest knyttet til tidspunktet for etableringen, hvor mange bøker som fantes der, hvem som var brukere – og ikke minst når det ble avviklet og ødelagt. Det som det er mer enighet og sikkerhet rundt, er at Alexandria i cirka 900 år hadde en ganske stor og formidabel intellektuell aktivitet. Vi snakker da om årene fra cirka 300 før Kristus, til cirka 600 etter Kristus. Det er heller ikke sikkert, at Alexandria kun hadde Det kongelige bibliotek – og det samme gjelder for perioden etter storhetstiden 200-100 før Kristus. Det man mener med dette, er at man ikke vet nøyaktig hvilken posisjon, størrelse og rolle Det kongelige bibliotek hadde etter sin storhetstid.

Antikkens store boksamlinger forsvunnet

Det er et stort tap at de store boksamlingene som fantes i antikken, har gått tapt. Men det er jo på bakgrunn av disse, at man har kopier som er bevart for ettertiden. Hva som nøyaktig skjedde er det ikke noen som vet, og kjente historikere som Canfora og Blum innrømmer at det er et komplekst spørsmål – som de begge har litt ulike vurderinger av.

Antikkens store boksamlinger forsvunnet

Zenodot bibliotekets første leder

Den første leder av Det kongelige bibliotek, var med sikkerhet Zenodot. Det er også funnet bevis for at biblioteket, faktisk hadde alfabetisk ordning av bøkene sine. For oss er dette i dag en selvfølge, men det var ikke slik på denne tiden. Det hersker nok ikke noen tvil om, at Zenodot gjorde en formidabel innsats for biblioteket – og bygget det opp fra bunnen av.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek