Deichman på flyttefot

Det har lenge vært planer om å flytte Deichman fra Hammersborg, og det har vært mange planer og ideer om hvor den beste plasseringen vil være. Selv synes jeg at Hammersborg, ville være et bra sted også i fremtiden.

Men det er nok et ønske om å fornye seg, og være med i utviklingen som skjer i byen. Sentrale steder som Vestbanen og Bjørvika, var nok de mest aktuelle. Men dette er jo et stort prosjekt, og den politiske behandlingen av saken har tatt tid. Når epoken på Hammersborg er over, vil nok mange savne biblioteket og bygget. Men jeg er ikke i tvil om at de nye lokalene, så klart vil bli av ypperste kvalitet og et tilbud for fremtiden. Alle trenger jo å følge med på utviklingen, og fornye seg i takt dem den. Men atmosfæren man finner på Hammersborg, tror jeg nok ingen kan skape noe annet sted.

Første vedtak allerede i 2001

Det er nå snart 18 år siden, at Oslo kommune vedtok et nybygg som skulle huse hovedbiblioteket. Lokaliseringen skulle være ved Vestbanen, men slik skulle det altså ikke gå. For de som har fulgt med i den politiske debatten, så er det ikke noen hemmelighet at veien har vært lang og kronglete. Tomta som var tiltenkt hovedbiblioteket, ble i 2008 overdratt av staten fra Oslo kommune. Fremfor å bygge bibliotek ved Vestbanen, så ble det i 2008 lagt frem planer om å bygge Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design på den aktuelle tomta. Sener samme år, vedtok man at det var et slikt museum man ønsket å bygge der.

Første vedtak allerede i 2001

Bjørvika

Allerede året etter at Vestbanen ble skrinlagt som bibliotek, vant arkitektfirmaet Lund Hagem Arkitekter – konkurransen om å bygge det nye hovedbiblioteket. Men man hadde fortsatt ikke noen konkret tomt, så prosessen gikk videre i bystyret.I 2013 vedtok endelig bystyret, at det nye hovedbiblioteket skulle legges til Bjørvika. I det samme område ligger allerede Operahuset, og det nye Munchmuseet. Det er ikke noen tvil om at veien har vært lang, og det er nok ikke alle som er enige om at dette var den beste avgjørelsen.Selv mener jeg at dette er et flott område å ha biblioteket, med mange kulturtilbud og annen infrastruktur i umiddelbar nærhet.

Ferdig i 2019

Bygget skal være klart i 2019, men selve innvielsen vil ikke finne sted før i 2020. Det er snart 2 år siden grunnstenen til bygget ble lagt ned, dette skjedde den 3.2.2017.

Mange avdelinger rundt i Oslo

Det er naturlig nok mange som er opptatt av hovedbiblioteket, men man skal ikke glemme at Deichman også har mange avdelinger rundt i Oslo. En av disse er Det flerspråklige bibliotek, som har et bredt tilbud til mange av byens minoritetsgrupper.

Man finner også avdelinger på steder som Rikshospitalet, og i fengslene i Oslo. I bydelene er Deichman å finne på følgende steder:

  • Bjerke – Bøler – Gamle Oslo – Holmlia – Grünerløkka – Furuset – Røa – Smestad – Nydalen – Romsås – Majorstuen – Lambertseter – Oppsal – Nordtvet – Torshov og Stovner.

Det er ikke noen tvil om at Oslo har et godt bibliotektilbud til sine innbyggere, og slik er jeg sikker på at det vil være i fremtiden også.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek