Biblioteksentralen

For at en bedrift eller organisasjon skal kunne fungere, er det ofte mange ledd som er involvert i logistikk, drift, innkjøp og administrasjon & ledelse.

Bibliotekene er nok mer omfattende med tanke på disse elementene, enn det man kan tro – når vi stikker innom for å låne oss en bok eller benytte andre tjenester som tilbys. Biblioteksentralen er en meget viktig aktør i bibliotek Norge, men det er også flere som er involvert. Vi skal nå se litt på noen av disse, men la oss starte med Biblioteksentralen.

Produkter og tjenester til bibliotekene

Det er Biblioteksentralen som står for leveranser av bøker, bibliotek materiell, katalogdata, inventar og innredning, ja stort sett det meste et bibliotek trenger leverer dem.Biblioteksentralen ble etablert i 1952, så det er en gammel og erfaren aktør vi her snakker om. Dette betyr at de har opparbeidet seg en solid kompetanse, og de har spesialisert seg på å tilby tjenester og produkter til landets mange bibliotek.Fra gammelt av var det Folkeboksamlingenes Ekspedisjon, som hadde de samme oppgavene som Biblioteksentralen har i dag. Eiere av Biblioteksentralen er; Fylkeskommunene, kommunene, Kommunenes sentralforbund og Norsk Bibliotekforening. Sistnevnte aktør har jeg skrevet litt om tidligere, men la oss også se litt på andre aktører i bibliotekbransjen.

Bibliotekenes IT-senter

Dette er et aksjeselskap som ofte forkortes til BIBITS, og med bortimot 2000 installasjoner av sine biblioteksystem – er de den desidert største aktøren innen IT på det norske markedet for bibliotek.BIBITS leverer totalløsninger innenfor informasjonshåndtering, som hovedsakelig dreier seg om søking og gjenfinning av informasjon. Det er hovedsakelig til bibliotek, men de har også andre kunder med liknende behov på deres kundeliste. Med sin høye kompetanse og gode produkter, er de faktisk en ledende markør ikke bare i Norge men også i Norden.

Bibliotekenes IT-senter, tilbyr løsninger for alle typer bibliotek. Det er ikke noen begrensninger i størrelse, og de kan skreddersy løsninger både for store og små enheter. Systemløsningene deres er rettet mote skole-, folke- og fagbibliotek. Det er ikke noen tvil om at IKT-løsninger har gjort sitt store inntog, også i bibliotekene. Dette krever gode fagfolk som er dyktige på digitale løsninger, både internt og eksternt.

Samarbeidsforum

Det finnes også andre aktører enn Bibliotekenes IT-senter, men i sammen har alle biblioteksystemleverandører etablert ett samarbeidsforum. Dette på grunn av at de alle sammen, så seg tjent med et samspill på tvers av de forskjellige biblioteksystemene. Samarbeidsforumet kom på plass i 1999, hvor utveksling av informasjon og saker av felles interesse er det mest sentrale. Selv om de er konkurrenter, er de også samarbeidspartnere på sett og vis. Samarbeidsforumet består av følgende leverandører: Bibliotekenes IT-senter, Biblioteksservice, Bibliotek-Systemer, Reindex.no, Axiell, Libriotech og Nasjonalbiblioteket. Senere skal vi se litt på skolebibliotekene, og hvordan disse er organisert og driftet. Vi skal også se litt på historien til skolebibliotekene, og hvilken rolle de har spilt for skolene opp gjennom årene.

Vi skal også innom hvordan et bibliotek vanligvis er bygget opp, og også se litt på hvordan overgangen fra de gamle lånekortene – til digitale løsninger er blitt den nye hverdagen.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek