Bibliotek i barnehagen

Vi skal nå til et veldig annerledes bibliotek, og som jeg tenker er både genialt og ikke minst god læring for barna. Det at barna våre i ung alder får et godt forhold til bøker og lesing, er veldig viktig for deres interesse for dette når de kommer på skolen – og så klart videre i voksenlivet. Biblioteket vi nå skal besøke, er nok et eksempel som kanskje flere barnehager landet over bør vurdere å etablere. Vi skal reise nedover langs sørlandskysten, og til den idylliske kystbyen Grimstad – og her finner vi Vikkilen Barnehage.

Alle barn er forskjellige

Det at barn er forskjellige er en kjent sak, og slik er det også når det kommer til bøker. Pedagogisk leder i den aktuelle barnehagen i Grimstad, sier at de ser en positiv utvikling av barnas interesse for bøker – etter at de etablerte bibliotektilbudet i barnehagen. Barnehagen selv kaller sitt bibliotek, for sitt eget «Mikrobibliotek».

Samarbeid med kommunens bibliotek

Det er ikke bare Vikkilen barnehage som har etablert dette tilbudet, som er et samarbeid med byens bibliotek – for en annen barnehage med navn Fjære er også med på ordningen. På formiddagene samles barna til det de kaller for en «boksamlingsstund» Da leses det for barna, og to ganger hver måned kommer det en bibliotekar og besøker hver av de to nevnte barnehage. Opplegget og samarbeidet, omfatter både de små og store barna i begge barnehager.

Det er naturlig nok byens bibliotek som har ansvaret for bøkene, som finnes i «mikrobiblioteket» For at barna hele tiden skal ha et tilbud og utvalg av bøker de finner spennende, så byttes bøkene jevnlig ut. På det meste har de hatt et utvalg på hele 600 bøker i hyllene, noe som må sies er veldig bra.

Samarbeid med kommunens bibliotek

Man kan jo si at dette tilbudet har flere misjoner og målsettinger, men kanskje det mest viktige er at foreldrene med denne ordningen får lettere tilgang til å kunne låne med bøker hjem – når det henter barna i barnehagen. Selv grunnideen til daglig leder i barnehagene, var at tilbudet skulle gjøres så godt og enkelt at foreldrene rett og slett ikke kunne la være å låne bøker.

Tenke nytt og annerledes

Jeg må si at jeg har sansen for de som tenker nytt og annerledes, og det kan vi med sikkerhet si at de gjør i Grimstad med dette samarbeidet mellom bibliotek og barnehage. Alle barnehager har jo et utvalg av bøker for barna, men det sier seg selv at de ikke kan klare å ha et så godt utvalg som et bibliotek kan tilby.

Både sosialt og faglig utbytte

Allerede i barnehagen så skal barna ha et pedagogisk godt opplegg, og med slike tilbud så styrkes både det faglige og ikke minst det sosiale for barna. Det skal bli spennende å se hvordan dette utvikles videre, og om det er andre barnehager som følger i sporene til disse to barnehagene i tiden som kommer. Neste gang skal vi gripe fatt i andre bibliotekrelaterte saker.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek