Berømte bibliotek

Berømte bibliotek

Biblioteker er gjerne store og inneholder enorme samlinger av bøker og skriftverk av både forskjellige sjangre og forskjellige aldre. De største og mest kjente bibliotekene i verden inneholder også noen av de mest sjeldne eksemplarene vi kjenner til, og derav også de eldste. Tidligere var det svært vanlig å oppsøke biblioteker når man ønsket å lese en ny bok, når man skulle gjøre research på diverse tema eller sjekke internett i nyere tid. I dagens samfunn der alt er tilgjengelig via smarttelefoner og nettbrett, har ikke bibliotekene lenger samme funksjon som de har hatt tidligere, men de huser fortsatt mye informasjon i sin originale form.

Vatikanbiblioteket

Et av de største bibliotekene i verden finner du i Vatikanstaten, og det er et spesifisert forskningsbibliotek med særdeles store samlinger av håndskrifter fra europeisk middelalder og renessanse med teknologisk innhold. Pave Nikolaus 5 var pådriveren for å starte biblioteket, og det stod ferdig i år 1475. Nå over 500 år senere har biblioteket over 1,1 millioner trykte bøker, og over 75 000 manuskripter. Pavene har gjennom lang tid lagt strenge restriksjoner på hvem som har adgang til stedet, og etter en større utbygging på starten av 1900-tallet har det det vært åpent for forskere utenfra.

The British Library

Nasjonalbiblioteket i Storbritannia ble opprettet i 1973, og er dermed ikke veldig gammelt, men det er hjem til noen av verdens eldste kjente skrifter som Herculaneum, bibelhåndskrifter, Magna Carta, og hebraiske håndskrifter. Bygningen som er i bruk idag ligger i St. Pancras og har vært i bruk siden 1997. I The British Library finner du over 170 millioner bøker og samleobjekter, og som de fleste andre biblioteker i dag har de digitalisert mange av verkene slik at de er tilgjengelige gjennom nettsiden deres. Avdelingene i London og Yorkshire har alt fra aviser, lydfiler, patenter, tegninger, kart og manuskripter, og de tilegner seg over tre millioner nye verk hvert år. Biblioteket er åpent for publikum og inviterer folk til å komme for å tilegne seg ny kunnskap.

Library of Congress

Library of Congress

USAs nasjonalbibliotek ble etablert i år 1800 og har i dag over 3200 ansatte. Samlingen du finner her utgjør over 30 millioner katalogiserte bøker og trykte materialer på over 470 språk, i tillegg til nesten 60 millioner manuskripter, aviser, lydfiler, filmer og kart. I prinsippet skal alt som er utgitt i de amerikanske stater finnes der, og man finner i tillegg mye internasjonale trykksaker. Hovedbygget er oppkalt etter president Thomas Jefferson, og de to nesten like store sidebygningene er oppkalt etter president John Adams og president James Madison. Biblioteket startet som et forskningsbibliotek for den amerikanske kongressen og ble huset i Capitolbygningen, men i 1814 ble de 3000 samlede verkene offer for britenes flammer. Thomas Jefferson tilbød seg å selge sitt private bibliotek som bestod av over 6000 bøker som erstatning. I 1851 og i 1859 ble biblioteket også rammet av brann som ødela store og viktige verk. I dag er biblioteket åpent for alle med «reader identification card» som ofte er publikum med forskningsøyemed som slipper inn på baksiden av bygningen, og hovedinngangen er hovedsakelig brukt som utstillingsrom og kontorer.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek