Arkitektfirmaet Snøhetta tegner det nye biblioteket

I forrige artikkel skrev jeg om perioden en god stund før Kristus, til cirka 600 år etter Kristus. Altså perioden hvor det Det kongelige bibliotek i Alexandria, mest sannsynlige var det største som fantes. Vi gjør et formidabelt hopp i tid, men vi skal tilbake til antikkens tid i løpet av denne artikkelen ganske så snart. Men det at et norsk firma bokstavelig talt har tegnet historie i Alexandria, synes jeg fortjener både heder og ære – og ikke minst litt spalteplass her. Jeg vet ikke hvor mange arkitekter som var med i konkurransen om dette oppdraget, men jeg vil nok tro det var et anselig antall som kjempet om dette spesielle og sikkert prestisjefylte oppdraget.

Arkitektfirmaet Snøhetta

Norge var faktisk sterkt involvert, i det som i dag er etterfølgeren til Det kongelige bibliotek. I 2003 ble det åpnet et nytt bibliotek, med norske arkitekter som tegnere. Dette i seg selv er jo et veldig ærefullt oppdrag, og biblioteket har navnet Bibliotheca Alexandrina.

Utgravninger i Brucheion

Året etter at det nye Snøhetta bygget stod ferdig, så gjorde arkeologer spennende funn – året vi snakker om er altså 2004.Funnene som ble gjort, er høyst sannsynlig fra Museion sin tid. Altså samme tid som Det Kongelige bibliotek eksisterte, noen hundre år før og etter Kristus. Ikke mindre enn 13 forelesningssaler, med plass til cirka 5000 studenter – det var med andre ord ikke noe lite funn som ble gjort, og de er historisk sett av veldig stor betydning. Dette kan kaste nytt lys over hva som skjedde i antikken, og hvordan utdanningen foregikk på den tiden. Det at det var stort og moderne, etter datidens målestokk – hersker det ikke noen tvil om

Hva fantes av bøker og annen litteratur?

Dette er det ikke lett å gi noe svar på, fordi det finnes nesten ikke noe dokumentasjon på det. I alle fall ikke noe fullstendig eller pålitelig kilde, men målsettingen var visstnok å samle all gresk litteratur fra drama og epos – og til mer enkle bøker som kokebøker blant annet.Historikeren Blum skriver at språk og litteraturhistorie, var noe de satset spesielt mye på. Når det kom til litteratur, var det både av nyere og eldre årgang.Blum antar at Det kongelige bibliotek, hadde en ganske komplett samling av den greske litteraturen – rundt 250 år før Kristus. Funn som er datert til cirka 200 år før Kristus, viser at gresk litteratur høyst sannsynlig var ganske utbredt i Egypt på denne tiden.

Hva fantes av bøker og annen litteratur?

Vitenskap og naturfilosofi

De første årene var det mye fokus vitenskap og/eller naturfilosofi, og det fantes nedtegnelser i biblioteket gjort av Heraclides av Pontus – som allerede på den tiden mente at jorden roterte rundt sin egen akse.Euklid skrev en svært viktig lærebok i geometri, og en rekke kjente personer skrev gode og viktige verker innen medisin, astronomi, matematikk og geografi ved Museion. Euklid var mest sannsynlig også leder for matematikkavdelingen em periode. Men det var ikke bare greske skrifter man kunne finne i biblioteket, etter hvert kom det også persiske og egyptiske språk i bibliotekets utvalg – ja også noe jødisk var å finne der.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fagbibliotek