Berømte bibliotek

Berømte bibliotek

Biblioteker er gjerne store og inneholder enorme samlinger av bøker og skriftverk av både forskjellige sjangre og forskjellige aldre. De største og mest kjente bibliotekene i verden inneholder også noen av de mest sjeldne eksemplarene vi kjenner til, og derav også de eldste. Tidligere var …

Bibliotek i barnehagen

Vi skal nå til et veldig annerledes bibliotek, og som jeg tenker er både genialt og ikke minst god læring for barna. Det at barna våre i ung alder får et godt forhold til bøker og lesing, er veldig viktig for deres interesse for dette …

Bøker vi låner ofte

Det er jo slik at det finnes statistikk over alt vi gjør, dette gjelder selvfølgelig også for bøker vi låner på biblioteket. Det at et bibliotek skal ha flest mulig boktitler, har lenge og kanskje alltid vært en målsetting. Folks interesser og behøver så klart …

© 2021 Fagbibliotek