Posted On
Bibliotek

Nasjonalt lånekort

Posted By Maria

Det å låne bøker og bruke andre tjenester på bibliotekene, er blitt langt enklere med utviklingen av ny teknologi.

Les mer
Posted On
Bibliotek

Biblioteksentralen

Posted By Maria

For at en bedrift eller organisasjon skal kunne fungere, er det ofte mange ledd som er involvert i logistikk, drift, innkjøp og administrasjon & ledelse.

Les mer
Posted On
Bibliotek

Norsk Bibliotekforening

Posted By Maria

La meg først starte med å si at jeg synes Norge er et flott land, jeg sikter nå til måten vi organiserer lag, foreninger og forbund på. Her er det muligheter til å kunne være med å påvirke, det man har interesse for eller for den saks skyld jobber med.

Les mer
Posted On
Bibliotek

Folkebibliotek – en ide fra Amerika

Posted By Maria

Selv om jeg nylig har skrevet om Det kongelige bibliotek i Alexandria, som hadde sin storhetstid rundt Kristus fødsel – er vårt eget bibliotekvesen og opplegg noe annet.

Les mer
Posted On
Bibliotek

Arkitektfirmaet Snøhetta tegner det nye biblioteket

Posted By Maria

I forrige artikkel skrev jeg om perioden en god stund før Kristus, til cirka 600 år etter Kristus. Altså perioden hvor det Det kongelige bibliotek i Alexandria, mest sannsynlige var det største som fantes. Vi gjør et formidabelt hopp i tid, men vi skal tilbake til antikkens tid i løpet av denne artikkelen ganske så […]

Les mer
Posted On
Bibliotek

Det kongelige biblioteket i Alexandria

Posted By Maria

Jeg har tidligere skrevet litt om det velkjente Deichmanske bibliotek i Oslo – eller rettere sagt Deichman som det nå heter. Jeg synes det er spennende lesning å sette seg litt inn i, om hvordan biblioteksystemet i sin tid kom på banen. Dette gjelder både i inn- og utland. I denne omgang tenkte jeg at […]

Les mer
Posted On
Bibliotek

Forskjellige type bibliotek I

Posted By Maria

Jeg tenkte vi skulle se litt, på de forskjellige type bibliotek som finnes. For de fleste er et bibliotek et bibliotek, men slik er det altså ikke. Det finnes nok langt flere enn det de fleste er klar over, og i denne omgang tenkte jeg at vi bare tar en rask runde innom de som […]

Les mer
Posted On
Bibliotek

Bokbuss – et bibliotek på fire hjul

Posted By Maria

Det er ikke noen tvil om at Norge med sin geografi, er godt tjent med bokbusser. Det at man ser en nedgang i tilbudet, er en kombinasjon av endret bruk – og finansieringen av oppegget. Det er store variasjoner, fra distrikt til distrikt i så måte. Selv om dagens unge er vant med det digitale, […]

Les mer
Posted On
Bibliotek

Deichman på flyttefot

Posted By Maria

Det har lenge vært planer om å flytte Deichman fra Hammersborg, og det har vært mange planer og ideer om hvor den beste plasseringen vil være. Selv synes jeg at Hammersborg, ville være et bra sted også i fremtiden.

Les mer