Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Posted By Maria

Jeg har tidligere vært innom en rekke forskjellige type former for bibliotek, også dette med hvilke målgrupper de forskjellige bibliotekene er ment å dekke med sine tilbud. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, skal vi nå bli litt bedre kjent med. Det ligger jo i navnet at de blinde, er en av de største målgruppene for deres […]

Les mer