Posted On
Bibliotek

Norsk Bibliotekforening

Posted By Maria

La meg først starte med å si at jeg synes Norge er et flott land, jeg sikter nå til måten vi organiserer lag, foreninger og forbund på. Her er det muligheter til å kunne være med å påvirke, det man har interesse for eller for den saks skyld jobber med.

Les mer