Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Er det synd å brenne bøker?

Posted By Maria

For noen vil det å brenne selve Bibelen være det mest syndige man kan finne på. Bibelen ses på som Guds egen fortelling, med sine testamenter og hellige skrifter. Men også i populærkulturen er det å brenne bøker sett på som noe ulovlig. I filmen The Day After Tomorrow, ser vi at menneskene må brenne […]

Les mer