Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Bokbuss – et bibliotek på fire hjul

Posted By Maria

Det er ikke noen tvil om at Norge med sin geografi, er godt tjent med bokbusser. Det at man ser en nedgang i tilbudet, er en kombinasjon av endret bruk – og finansieringen av oppegget. Det er store variasjoner, fra distrikt til distrikt i så måte. Selv om dagens unge er vant med det digitale, […]

Les mer