Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Bibliotek i barnehagen

Posted By Maria

Vi skal nå til et veldig annerledes bibliotek, og som jeg tenker er både genialt og ikke minst god læring for barna. Det at barna våre i ung alder får et godt forhold til bøker og lesing, er veldig viktig for deres interesse for dette når de kommer på skolen – og så klart videre […]

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Faktabøker du bør lese

Posted By Maria

Det er veldig mange gode og spennende fiksjonelle bøker, men mange undervurderer hvor interessante og tankevekkende en faktabok kan være. I dette innlegget kommer jeg til å liste noen av faktabøkene jeg mener at alle bør lese. Bøkene er ikke rangert i noen bestemt rekkefølge, det er for vanskelig å avgjøre hvilke av disse som […]

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Gode tips fra fagfolk

Posted By Maria

Det er alltid smart å lytte til de som kan mer enn deg selv, og med fagfolk i denne sammenheng – så er det bibliotekarene jeg har i tankene. Det å velge seg ut en bok man vil bruke tid på å lese, er ikke alltid like lett. Jeg har tidligere skrevet litt om hvilke […]

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Bøker vi låner ofte

Posted By Maria

Det er jo slik at det finnes statistikk over alt vi gjør, dette gjelder selvfølgelig også for bøker vi låner på biblioteket. Det at et bibliotek skal ha flest mulig boktitler, har lenge og kanskje alltid vært en målsetting. Folks interesser og behøver så klart veldig varierende, og dette må alle folkebibliotek ta hensyn til. […]

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Posted By Maria

Jeg har tidligere vært innom en rekke forskjellige type former for bibliotek, også dette med hvilke målgrupper de forskjellige bibliotekene er ment å dekke med sine tilbud. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, skal vi nå bli litt bedre kjent med. Det ligger jo i navnet at de blinde, er en av de største målgruppene for deres […]

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Nasjonalt lånekort

Posted By Maria

Det å låne bøker og bruke andre tjenester på bibliotekene, er blitt langt enklere med utviklingen av ny teknologi.

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Biblioteksentralen

Posted By Maria

For at en bedrift eller organisasjon skal kunne fungere, er det ofte mange ledd som er involvert i logistikk, drift, innkjøp og administrasjon & ledelse.

Les mer
Posted On
Bibliotek

Norsk Bibliotekforening

Posted By Maria

La meg først starte med å si at jeg synes Norge er et flott land, jeg sikter nå til måten vi organiserer lag, foreninger og forbund på. Her er det muligheter til å kunne være med å påvirke, det man har interesse for eller for den saks skyld jobber med.

Les mer

Upload a featured Image or attachment

Posted On
Bibliotek

Folkebibliotek – en ide fra Amerika

Posted By Maria

Selv om jeg nylig har skrevet om Det kongelige bibliotek i Alexandria, som hadde sin storhetstid rundt Kristus fødsel – er vårt eget bibliotekvesen og opplegg noe annet.

Les mer