Årsmøtet 2016

NFF inviterer alle medlemmer til Edge Hotel, Tromsø. Årsmøtet blir holdt 10. mars kl. 17 - 18.

Her ligger invitasjonen, med Årsmeldingen og andre dokumenter.

Nasjonal høringsinstans

 

NFF har vært nasjonal høringsinstans i bibliotekfaglige spørsmål. Her finnes du litt informasjon om arbeidet vårt.

Bokloven:

NFFs høringssvar - 15.mars 2013.

Bibliotekmeldinga 2009

St. meld nr 23 (2008-2009). Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid Den 17. april 2009 kom stortingsmeldinga om bibliotek, som ble grunnlaget for lovendring i 2012

 

NFF-arkiv

Arkiv

Oversikt over NFFs gamle nettarkiv finner du her:
NFF 1998-2007. Finnes som papirkopier. Henvendelser: Leder. 

Samarbeidspartnere:

 

Viktige lenker:

 

Søsterorganisasjoner:

Danmark: DF

Finland: SFIS

Island: Upplęsing

Sverige: SFIS